ชะลอความเสื่อมโทรมของผิวหนัง

Growth Factor ชะลอความเสื่อมโทรมของผิวหนัง

โกรทแฟคเตอร์ ( Growth Factor เป็นสารธรรมชาติที่เซลล์ใช้สื่อสารระหว่างกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งสัญญาณและการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ เรียกได้ว่า โกรทแฟคเตอร์คืออาหารของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย และทุกครั้งที่ Stem Cell ในร่างกายเกิดการแบ่งเซลล์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสารทางชีวะเคมีที่เป็นประโยชน์ออกมาประมาณ 200 ชนิด ซึ่งใน Stem cell เป็นแหล่งของโกรทแฟคเตอร์นานาชนิด และออกฤทธิ์แตกต่างกัน

.
โกรทแฟคเตอร์พบได้ใน Stem Cell เพราะ ใน Stem Cell จะมีการสร้างโกรทเฟคเตอร์ออกมามากมาย เพื่อสื่อสารและกระตุ้นการทำงานระหว่างเซลล์ ปัจจุบันจึงมีการนำโกรทแฟคเตอร์เหล่านี้มาใช้ในการดูแล ฟื้นฟูเซลล์ผิว เพราะโกรทแฟคเตอร์จะเข้าไปช่วยกระตุ้นบำรุงเซลล์ผิวด้วยกลไกการซ่อมแซมเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โกรทแฟคเตอร์เป็นกลุ่มโปรตีนที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น ลดการระคายเคือง ลดอาการแพ้ต่าง ๆ ช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดและหลอดเลือดใหม่ในร่างกายให้ไปเลี้ยงเซลล์ผิว กระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและสร้างอีลาสติน ที่ช่วยเรื่องความตึงกระชับของผิว

.

โกรทแฟคเตอร์ แต่ละชนิดทีมีประโยชน์ต่อการดูแลผิวที่แตกต่างกัน

• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และหลอดเลือด
• กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
• กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาส และเซลล์ผิว
• กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงผิว
• กระตุ้นการสร้างหลอดเลือด และเซลล์ผิว
• กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
• กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสสร้างคอลลาเจน
• กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ และคอลลาเจน
• กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว คอลลาเจน และหลอดเลือด
• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
• เพิ่มจำนวนเซลล์ไฟโบรบลาส
• กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเนื้อผิว

.

โกรทแฟคเตอร์ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะทำงานร่วมกันในการกระตุ้นการซ่อมแซมผิว เพื่อทำให้เกิดการฟื้นฟูผิวที่ได้รับความเสียหายและช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว ชะลอความเสื่อมโทรมของผิวหนัง ฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายและรักษาบาดแผลสมานแผลได้ เช่น แผลเป็นจากสิว ให้หายได้เร็วขึ้นอีกด้วย


หากคุณต้องการคำปรึกษาเรื่องการดูแลผิวพรรณ คุยกับเราสิครับ

เปิดให้บริการทุกวัน 12.00 – 21.00 น.

โทร : 02 102-1198
สายด่วน : 099 228 2992

เพิ่มเพื่อน