แพทย์ผู้บริหาร

น.พ. นัทธี กุลทัศนศิลป์
Line-Art

น.พ. นัทธี  กุลทัศนศิลป์
Dr. Natthee Kooltasnasilp

 • Certificate of Lipo V Face & Body l K2 Plus Gold l K2 Plus PDO l K2 Plus PLLA Thread, K2 International, South Korea
  .
 • Certificate of PRFM & PDRN Novel Growth Factors in Dermatology, SELPHYL, Dermalink Thailand
  .
 • Certificate of Anti-Aging Medicine Program, Thai Society of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Thailand
  .
 • Certificate of New Frontier in Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery ASEAN 2016, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
  .
 • Certificate of The Scientific Program, Dermatology Society of Thailand
  .
 • Certificate of In Recognition of Completion for Double Fix Pyramid Certificate Course, Double Fix Pyramid
  .
 • Certificate of Anti-Aging and Aesthetic Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine

CERTIFICATES

นัดหมายแพทย์
จองนัดหมายผ่านทางออนไลน์

ปรึกษาแพทย์ตอนนี้
คุยกับแพทย์ประจำคลินิก

สอบถามทั่วไป
โปรโมชั่นหรือบริการของคลินิก

Contact Information


บริษัท เดอร์มาเพิร์ล จำกัด
เปิดให้บริการทุกวัน 12.00 – 21.00 น.

โทร : +66 (0) 99 228 2992
โทร : +66 (0) 2 102-1198